ANNWOR

Annwor

Föredragshållare – Andlig vägledare

När ni vill anlita någon att tala om människovärde och människosyn
När du behöver någon att bolla dina tankar med
När det saknas en vägledare på retreaten
När ….
Vänd er med förtroende till ANNWOR

Jag erbjuder

1/Föredrag och föreläsningar om
människosyn och människovärde,
förlåtelse och försoning,
vem som är kriminell och varför,
att vara någon för någon annan,
ignatiansk andlighet innanför murarna
eller något annat vi kommer överens om.

2/Enskild vägledning till dig som söker en mentor eller andlig vägledare

3/Min erfarenhet som retreatledare på retreater i ignatiansk anda – både innanför fängelsemurar och i
andra sammanhang

Jag vänder mig till
1/Personalgrupper
2/Konfirmander, ungdomsgrupper, andra grupper
3/Öppna forum

Som ny WordPress-användare bör du gå till din adminpanel för att radera denna sida och skapa nya sidor för ditt innehåll. Lycka till!