Välkommen till ANNWOR

Andlig vägledning – Föreläsningar

Vem är då Annwor?

Det är aldrig kört

Jag har omgivits av kärlek, musik och socialt engagemang sedan innan jag föddes. Mina föräldrar var båda lärare med stort musikaliskt och socialt engagemang. Mamma som kantor med många körer och musikgrupper. Pappa som sångare och musiklyssnare, kyrkopolitiskt aktiv. Jag trodde länge att det var musik mitt arbetsliv skulle ägnas åt, och 1977 tog jag kantorsexamen.
Jag är gift sedan snart 45 år, jag har barn och barnbarn. Jag har passerat 65 års ålder och bor numera i Hästveda, i nordöstra Skåne.
Musik är glädje, gemenskap, läkedom, men det blev som fritidssysselsättning. Det sociala engagemanget blev det som fick fokus i mitt yrkesliv.
Jag är utbildad socionom och diakon på Sköndalsinstitutet i Stockholm 1981 och vigd till tjänst som diakon för svenska kyrkan i Skara stift 1983.
Jag har arbetat som diakon i församling i Vårgårda under åtta år. Där var mina uppgifter av skiftande art. Jag hade bl a ansvar för barn- och ungdomsgrupper, besök hos ensamma, gamla och sjuka, både i hem och på institution. Jag mötte flyktingar från Iran och turister i vägkyrka.
Min mesta arbetslivserfarenhet har jag från mina mer än 25 år som fängelsediakon – NAV-medarbetare – på kriminalvårdsanstalten i Tidaholm. Det är ett fängelse i högsta säkerhetsklassen, för män dömda till långa fängelsestraff p.g.a. grova brott. Som fängelsediakon har jag haft mycket enskilda samtal, samtalsgrupper, gudstjänster.
Under åren 2005 – 2017 har jag varit en i gruppen av retreatledare i retreatverksamheten i ignatiansk anda för långtidsdömda män på svensk kriminalvårds retreatavdelning Klostret, kriminalvårdsanstalten Kumla. Från hösten 2017 fram till kriminalvården fattade beslut att kriminalvårdens retreatverksamhet skulle ta paus (pga. den stora platsbristen i svenska fängelser) var jag en av två andliga vägledare med ansvar för hela retreatverksamheten på Klostret.
Under alla år har jag också efterfrågats som föreläsare i olika sammanhang. Jag har talat om människosyn och människovärde, att var någon för någon annan, om förlåtelse och försoning mm med konfirmander och i ungdomsgrupper, i dag-ledigsamlingar, i personalgrupper mm.
 

Andlig vägledning

Föreläsningar

När ni vill anlita någon att tala om människovärde och människosyn
När ni behöver någon att bolla tankar med
När det saknas en vägledare på retreaten
När ….
Vänd er med förtroende till ANNWOR

Föredrag och föreläsningar om

1. förlåtelse och försoning
2. människosyn och människovärde
3. vem som är kriminell och varför
4. att vara någon för någon annan
5. ignatiansk andlighet innanför murarna
6… eller något annat vi kommer överens om.

Enskild vägledning till dig som söker en mentor eller andlig vägledare

Andlig vägledning enligt Ignatiansk tradition erbjuds dig som söker en vägledare. Du som söker ett bollplank i ditt arbete, för dig kan jag bli din mentor

Min erfarenhet som retreatledare på retreater i ignatiansk anda – både innanför fängelsemurar och i andra sammanhang

Ledare vid retreat i ignatiansk anda. Jag har varit ansvarig vägledare vid närmare 50 veckoretreater i kriminalvårdens regi. Där har jag också haft förmånen att vara vägledare vid 30-dagarsretreater

Jag vänder mig till

Personalgrupper

i kyrka och samhälle, i både offentlig och privat sektor. På personalträffar och fortbildningsdagar

Konfirmander, ungdomsgrupper, andra grupper

Barn och ungdomar i skolor och kyrkor och församlingar

Öppna forum

t ex föreningsmöten, församlingsaftnar

Om du vill veta mer

ignatiansk spiritualitet och retreater

föreningen kompass
Föreningen kompass

NAV-verksamhet i svensk kriminalvård

SKR
SKR

Kontakta mig

Telefon: 070 654 13 53
e-post: info@annwor.se